DZR Kazdův Dvůr – Karlovarský kraj

Naše společnost je provozovatelem Domova se zvláštním režimem Kazdův Dvůr. V tomto zařízení poskytujeme pobytové sociální služby seniorům. Vzhledem k aktuální situaci ohledně šíření koronaviru COVID-19 a vyhlášenému nouzovému stavu i my přijímáme nezbytná opatření k zabránění zavlečení této nákazy do námi provozovaného zařízení.

Jedním z těchto opatření je i možnost karantény, kdy by naši zaměstnanci nemohli po určitou dobu naše zařízení opustit. Byla by možnost zajistit z Vaší strany poskytnutí karavanů k ubytování zaměstnanců našeho zařízení, kteří zde budou v karanténě? Děkujeme.

Josef Kazda, DZR Kazdův Dvůr Vonšov 1351 34 Skalná, tel 606 665 667
 kazda@kazduvdvur.cz www.kazduvdvur.cz